Marathi Shayari

, Marathi Shayari photo, Marathi Shayari image, Marathi Shayari pic, Marathi Shayari sms, Marathi Shayari Latest, New Marathi Shayari, Best Marathi Shayari

Marathi Shayari
Marathi Shayari

कधीही नशीबाच्या भविष्यावर पडणार नाही
ईश्वराचे हेतू समजून घेण्याइतके इतके शहाणपण नाही

मला अजून काहीही बदलायचे नव्हते
आपण जाणून घेऊ इच्छित असल्यास, माझ्या मनात काहीही परत बदलले नाहीत

Marathi Shayari photo

शांततेने स्वत: च्या विरुद्ध गोष्टी ऐका
खात्रीशीर वेळा आपल्याला सर्वोत्तम उत्तर देईल
लहानपणाचा विचार करणे
मित्रांनी मला ऐकण्यास प्रारंभ केला
जगासाठी प्रत्येक गोष्ट जोडा
इटीन वगळता सर्व काही आदिवासी-ए-दुरुस्ती आहे

Marathi Shayari image

माझ्या हसतमध्ये मी पाहिलेले ऋषी म्हणाले राजपुत्र
जा आणि जुन्या मित्रांबरोबर घेऊन जा
आपली औषधे समान आहेत.

लेखकाने भरपूर लिहिले आहे
जीवन निराशाजनक आहे
तरच भावना आपण करतो

Marathi Shayari pic

यातून, एखाद्याच्या हृदयाबद्दल बोलण्याची काहीच गरज नाही
ते कोणालाही सांगू नका

एखाद्या चाव्यात राहणे, आपण आयुष्य जगतो
प्रत्येकजण त्याच्या टोपी पासून त्याच्या हॅट घेते
मित्रांचा हात
आम्ही ऊस हाताने देखील विष वापरतो

Marathi Shayari sms

मिरर आपल्याला बातम्या देण्यास सक्षम होणार नाही.
आपण माझे डोळे कसे आहेत ते पाहू या

सर्वात धोकादायक चिथावणी ही आहे
आपण खरतर ऊस कोसळल्याबद्दल कधीही सांगू नये ह्यावर तुम्ही रागावला नाही

Marathi Shayari Latest

जे अश्रद्धावंतांना बोलतात ते इतके नगण्य आहे की
तो खेळत आहे, कधीतरी दुसरीकडे कुठेतरी

मी उल्स शेक्समध्ये आलो आहे ‘एफ़्लस पे मेघ
सर्वांना काहीही मिळाले नाही, फक्त सर्वकाही मिळाले

Best Marathi Shayari

म्हणायचे काहीतरी वेगळे होते
काहीही ऐकले नाही
काही जण त्यांच्या प्रेमात असे विखुरलेले आहेत
काहीही तुटलेले नाही आणि काहीही शिल्लक नाही

New Marathi Shayari

कयामत हे सोने होते, कोणीही नव्हते
परंतु आताही जगात ही परंपरा सामान्य बनली आहे

मिरर आपल्याला बातम्या देण्यास सक्षम होणार नाही.
आपण माझे डोळे कसे आहेत ते पाहू या